Podziękowania za opiekę

Rzadko zdarza nam się otrzymywać podziękowania dla całej kadry DPS za pełną zaangażowania i poświęceń pracę. Otrzymaliśmy piekną, pełną ciepła i życzliwości kartkę od bliskich naszej byłej Mieszkanki.

Obecna sytuacja epidemiczna pokazała jednoznacznie jak istotnym ogniwem systemu pomocy społecznej są pracownicy DPS oraz jak wielki jest w nim potencjał.

Dziękujemy za miłe słowa i zauważenie, że nasza praca jest kluczowa dla dobra naszych Mieszkańców.

Skip to content