Podziękowania za opiekę

Rzadko zdarza nam się otrzymywać podziękowania dla całej kadry DPS za pełną zaangażowania i poświęceń pracę. Otrzymaliśmy piekną, pełną ciepła i życzliwości kartkę od bliskich …

Skip to content