Dostęp do Internetowego Konta Pacjenta dla opiekuna

Jeżeli jesteś opiekunem osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, starszej osoby, chorej na Alzheimera, czy dorosłego dziecka z niepełnosprawnością, możesz złożyć wniosek o dostęp do jej Internetowego Konta Pacjenta

Używanie Internetowego Konta Pacjenta osoby, którą się opiekujesz, może pomóc Ci w załatwianiu szeregu spraw. Na Internetowym Koncie Pacjenta możesz m.in.:

wskazać numer telefonu i e-mail, na które wysyłane będą e-recepty i e-skierowania (na leczenie specjalistyczne i do szpitala). Dzięki temu będziesz mógł/a:

Aby uzyskać dostęp do konta osoby, którą się opiekujesz, musisz złożyć wniosek. Szablon wniosku otrzymasz po wysłaniu e-maila na adres: ikp-pomoc@cez.gov.pl

Więcej informacji na stronie: https://pacjent.gov.pl

Skip to content