Dostęp do Internetowego Konta Pacjenta dla opiekuna

Jeżeli jesteś opiekunem osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, starszej osoby, chorej na Alzheimera, czy dorosłego dziecka z niepełnosprawnością, możesz złożyć wniosek o dostęp do jej Internetowego Konta Pacjenta Używanie Internetowego Konta Pacjenta …

Skip to content