Uroczystości


1 września "Dzień Weterana Walk o Niepodległość RP"

 

Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października jako Europejski Dzień Seniora.


Czytaj więcej

Kombatant


− dosłownie towarzysz broni. Słowo pochodzi z języka francuskiego i oznacza członka regularnych formacji wojskowych, ew. ruchu oporu. W znaczeniu potocznym jest to były żołnierz, partyzant lub uczestnik ruchu oporu.

Według polskiej ustawy o kombatantach, kombatantami są osoby, które brały udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Na zdj. po prawej stronie kapitan Antoni Kozłowski - pseudonim "Turek"

 


Czytaj więcej
Zapraszamy do nas

Zapraszamy do nas

Nasz Dom jest dla osób w wieku podeszłym i przewlekle somatycznie chorych

Czytaj więcej

Serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Nasi mieszkańcy to Serce DPS

Nasi mieszkańcy to Serce DPS

Zapraszamy do poznania naszego Domu

Czytaj więcej

1 września "Dzień Weterana Walk o Niepodległość RP"

 

Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października jako Europejski Dzień Seniora.

 

Na mocy ustawy z dnia 26 maja 1982 r. o szczególnych uprawnieniach kombatantów, „Dzień Kombatanta” był obchodzony w naszym kraju w czasach PRL-u, w rocznicę zwycięskiego zakończenia II wojny światowej – 9 maja. Ta ustawa straciła moc w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Wówczas dzień 1 września ustanowiono „Dniem Weterana”, który po nowelizacji 14 marca 2014 roku, zmienił nazwę na „Dzień Weterana Walk o Niepodległość RP”.

Niezależnie od powyższego, 29 maja w naszym kraju jest obchodzony także „Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa”.

Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października jako Europejski Dzień Seniora. Wszystkie daty mają jednak wspólny cel – kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia. Do najważniejszych zadań należy więc walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego. Obchody zwiastują też nieuchronną rewolucję demograficzną . Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy. Znakomita większość z nich zamieszkiwać będzie kraje rozwijające się. Starsi ludzi będą zatem pełnić jeszcze większą rolę wychowawczą, a ponadto będą musieli liczyć się z późniejszym odejściem na emeryturę. Dlatego coraz częściej organizowane są rozmaite formy aktywizacji osób w podeszłym wieku: warsztaty, szkolenia, kursy czy koła zainteresowań. Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość.