Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze jest jednostką budżetową Miasta Zielona Góra w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Dom zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII.273.2012r. Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2012r. przeznaczony jest dla 188 osób:
1) 120 osób w podeszłym wieku,
2) 68 przewlekle somatycznie chorych.
Pierwszeństwo w przyjmowaniu do Domu mają osoby z uprawnianiami kombatanckimi.

Dom usytuowany jest na wzgórzu, w pobliżu bloków mieszkalnych i lasu. Sąsiadujemy z kościołem pw. św. Urbana I.

Najbliższy przystanek autobusowy to linia nr 6.

Dom otwarty został w 1977 r. i składa się z pięciu obiektów:
- budynku administracyjno-socjalnego,
- czterech budynków mieszkalnych (2-piętrowych) połączonych łącznikami.

Ogółem Dom, posiada wszystkie pokoje jednoosobowe z łazienkami oraz dwupokojowe segmenty.

Dom Kombatanta pozbawiony jest barier architektonicznych (drzwi na fotokomórkę, windy, podjazdy). Dla osób, które chcą korzystać z dostępu do internetu polecamy naszą czytelnię wyposażoną w komputery z zainstalowanym programem Skype, który ułatwi rozmowy przez Internet.